Tuấn tôi trăn trở vì bệnh nhân chủ quan dừng thuốc, phải quay lại tái điều trị mề đay sau 5 năm

Hơn 20 năm khám chữa mề đay bằng YHCT, điều khiến Tuấn tôi vui mừng là chữa khỏi bệnh mề đay, dị ứng, mẩn ngứa cho càng nhiều bệnh nhân...