Tri ân ngày 27/07, hằng năm tôi dành 1 ngày khám chữa, thăm hỏi các cựu chiến binh

Cứ mỗi dịp 27/07 đến, Tuấn tôi lại gác lại công việc dở dang, dành 1 ngày để hỏi thăm các cựu chiến binh từng đến khám chữa tại Đỗ...