Tuấn Tôi Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành Cùng Bà Con Bị Đại Tràng 

Ngót nghét hơn chục năm hành nghề Y, cho tới giờ, vẫn như những ngày đầu chập chững bước vào nghề, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi vẫn...