Viêm xoang, viêm họng giao mùa có nguy hiểm không? Làm sao chữa khỏi? [Lương...